Battle Through the Heavens – Chapter 820

shadow

Battle Through the Heavens – Chapter 820

Biarkan Tidak Ada Yang Hidup

Xiao Gate, Xiao Yan? Ekspresi Xie Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang memasuki telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat akrab dengannya. Pendiri Xiao Gate. Pakar muda yang terkenal di seluruh ‘Wilayah Black-Corner’ saat itu! Meskipun sudah dua tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di dalam ‘Wilayah Black-Corner’ masih ingat nama ini. Selain itu, bagian dalam Lembah Api Iblis mereka telah menampung cukup banyak pakar yang tidak punya tempat untuk pergi setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, ia menyimpan ingatan yang mendalam tentang orang ini. “Bukankah dikabarkan bahwa ia meninggalkan ‘Black-Corner Region’? Kenapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang ini bahkan membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong saat itu. Kembalinya dia pasti akan membawa banyak tekanan pada Lembah Api Iblis. Pemikiran ini bergejolak dalam hati Xie Zhen sebagai niat untuk menarik diri secara bertahap muncul …